Guldsmykket.dk


Venezia

 


 
  1  
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 36 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 36 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 141,00
Vores pris 115,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 36 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 36 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 210,00
Vores pris 165,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 38 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 38 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 146,00
Vores pris 116,80 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 38 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 38 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 213,00
Vores pris 170,40 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 40 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 40 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 152,00
Vores pris 121,60 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 40 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 40 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 223,00
Vores pris 178,40 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 42 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 42 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 163,00
Vores pris 135,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 42 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 42 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 234,00
Vores pris 187,20 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 45 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 45 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 169,00
Vores pris 140,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 45 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 45 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 250,00
Vores pris 200,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 50 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 50 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 191,00
Vores pris 160,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 50 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 50 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 280,00
Vores pris 225,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 55 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 55 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 208,00
Vores pris 175,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 55 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 55 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 308,00
Vores pris 250,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 60 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 60 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 231,00
Vores pris 195,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 60 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 60 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 335,00
Vores pris 295,00 270,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 70 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 70 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 264,00
Vores pris 225,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 70 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 70 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 388,00
Vores pris 325,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 80 cm og 1,0 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 80 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 304,00
Vores pris 250,00 DKK

Forgyldt Venezia sølv halskæder, 80 cm og 1,2 mm
Forgyldt Venezia sølv halskæder, 80 cm og 1,2 mm
 

Vejl. pris 447,00
Vores pris 395,00 DKK

Italiensk mini rævehale halskæde i 14 karat guld, 42 cm
Italiensk mini rævehale halskæde i 14 karat guld, 42 cm
 

Vejl. pris 1.200,00
Vores pris 960,00 DKK

Italiensk mini rævehale halskæde i 14 karat guld, 45 cm
Italiensk mini rævehale halskæde i 14 karat guld, 45 cm
 

Vejl. pris 1.275,00
Vores pris 1.020,00 DKK

Italiensk slange halskæde i 14 karat guld, 42 cm
Italiensk slange halskæde i 14 karat guld, 42 cm
 

Vejl. pris 2.250,00
Vores pris 1.800,00 DKK

Italiensk slange halskæde i 14 karat guld, 45 cm
Italiensk slange halskæde i 14 karat guld, 45 cm
 

Vejl. pris 2.375,00
Vores pris 1.950,00 DKK

Italiensk slange halskæde i 14 karat guld, 50 cm*
Italiensk slange halskæde i 14 karat guld, 50 cm*
 

Vejl. pris 2.725,00
Vores pris 2.250,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 0,8 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.001,00
Vores pris 800,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 0,9 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 1.147,00
Vores pris 925,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 1,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.508,00
Vores pris 1.200,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 1,3 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 2.117,00
Vores pris 1.650,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 1,5 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 3.099,00
Vores pris 2.500,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 2,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 36 cm og 2,0 mm
 

Vejl. pris 5.044,00
Vores pris 4.075,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 0,8 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.068,00
Vores pris 825,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 0,9 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 1.211,00
Vores pris 975,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 1,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.570,00
Vores pris 1.275,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 1,3 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 2.238,00
Vores pris 1.800,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 1,5 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 3.278,00
Vores pris 2.625,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 2,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 38 cm og 2,0 mm
 

Vejl. pris 5.273,00
Vores pris 4.175,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 0,8 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.135,00
Vores pris 875,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 0,9 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 1.275,00
Vores pris 1.025,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 1,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.696,00
Vores pris 1.375,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 1,3 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 2.359,00
Vores pris 1.875,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 1,5 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 3.397,00
Vores pris 2.725,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 2,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 40 cm og 2,0 mm
 

Vejl. pris 5.560,00
Vores pris 4.400,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 34 cm og 0,8 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 34 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 489,00
Vores pris 375,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 34 cm og 0,9 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 34 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 594,00
Vores pris 475,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 34 cm og 1,0 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 34 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 749,00
Vores pris 575,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 0,8 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 610,00
Vores pris 475,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 0,9 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 716,00
Vores pris 550,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 1,0 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 876,00
Vores pris 675,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 1,3 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 1.341,00
Vores pris 1.050,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 1,5 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 40 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 1.775,00
Vores pris 1.425,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 34 cm og 0,8 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 34 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.033,00
Vores pris 825,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 34 cm og 1,0 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 34 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.614,00
Vores pris 1.300,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 0,8 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.100,00
Vores pris 875,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 1,0 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.573,00
Vores pris 1.275,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 1,3 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 2.516,00
Vores pris 2.025,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 1,5 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 36 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 3.452,00
Vores pris 2.750,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 0,8 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.247,00
Vores pris 1.000,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 1,0 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.787,00
Vores pris 1.450,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 1,3 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 2.720,00
Vores pris 2.175,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 1,5 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 40 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 3.858,00
Vores pris 3.075,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 0,8 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 2.054,00
Vores pris 1.650,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 1,0 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 2.931,00
Vores pris 2.375,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 1,3 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 4.624,00
Vores pris 3.700,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 1,5 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 70 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 6.499,00
Vores pris 5.200,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 0,8 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.869,00
Vores pris 1.450,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 0,9 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 2.104,00
Vores pris 1.700,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 1,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 2.827,00
Vores pris 2.275,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 1,3 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 4.234,00
Vores pris 3.400,00 3.327,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 1,5 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 5.840,00
Vores pris 4.675,00 DKK

14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 2,0 mm
14 kt Venezia Guld halskæde, 70 cm og 2,0 mm
 

Vejl. pris 9.515,00
Vores pris 7.550,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 0,8 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.174,00
Vores pris 950,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 1,0 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.716,00
Vores pris 1.375,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 1,3 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 2.584,00
Vores pris 2.075,00 DKK

14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 1,5 mm
14 kt hvidgulds Venezia halskæde, 38 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 3.655,00
Vores pris 2.925,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 0,8 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 527,00
Vores pris 400,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 0,9 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 635,00
Vores pris 500,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 1,0 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 790,00
Vores pris 625,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 1,3 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 1.217,00
Vores pris 950,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 1,5 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 36 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 1.620,00
Vores pris 1.300,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 0,8 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 568,00
Vores pris 450,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 0,9 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 675,00
Vores pris 525,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 1,0 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 830,00
Vores pris 650,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 1,3 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 1.262,00
Vores pris 975,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 1,5 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 38 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 1.700,00
Vores pris 1.375,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 0,8 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 0,8 mm
 

Vejl. pris 1.036,00
Vores pris 800,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 0,9 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 0,9 mm
 

Vejl. pris 1.180,00
Vores pris 925,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 1,0 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 1,0 mm
 

Vejl. pris 1.460,00
Vores pris 1.150,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 1,3 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 1,3 mm
 

Vejl. pris 2.301,00
Vores pris 1.800,00 DKK

8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 1,5 mm
8 kt Venezia Guld halskæder, 70 cm og 1,5 mm
 

Vejl. pris 3.049,00
Vores pris 2.450,00 DKK

  1  


Antal varer: 168

Vores Kundeservice
9-22 hverdag

salg@guldsmykket.dk
Tlf: +45 32 122 551

Nyhedsbrev

Gratis

Modetips om smykker

Først til

Nyheder og tilbud

Luk

Cookies

Guldsmykket.dk webshop benytter cookies. Alle der besøger en hjemmeside, som benytter sig af cookies skal informeres om, at hjemmesiden indeholder cookies, hvad de anvendes til, og hvordan de kan fravælges.

En cookie er en lille tekstfil, som lagres på besøgerens computer og indeholder informationer. Cookies benyttes normalt til at forbedre hjemmesiden for de besøgende på den.


Der findes to typer af cookies

Den ene type gemmer en fil, som ligger på besøgerens computer. Filen anvendes f.eks. for at besøgeren nemmere kan bruge hjemmesiden med henblik på ønsker og interesser.

Den anden type kaldes sessions cookie. Mens den besøgende er inde på en hjemmeside, lagres den midlertidigt i besøgerens computers hukommelse. Sessions cookies forsvinder, når besøgeren lukker for sin browser. Ingen personlig information, f.eks. e-mails eller navn, gemmes om besøgeren.


Hvad kan du gøre?

Hvis du som besøger ikke accepterer, at hjemmesiden anvender cookies, kan du lukke for funktionen via din browsers sikkerhedsindstillinger. Du kan også indstille din browser, så du får en advarsel hver gang en hjemmeside forsøger at lægge en cookie på din computer.

Hvis du ikke vil have, at cookies gemmes på din computer, kan du lukke for denne funktion i din browsers indstillinger. Så vil der ikke blive lagret nogen cookies, men du kommer heller ikke til at kunne bruge disse funktioner på hjemmesiden.